För trygga och sunda relationer

Våra TjänsterKontakta oss!

Det som skiljer oss från andra

- vi vill genuint göra en skillnad!

Pro Recruitment Group skapades av en drivkraft att se till samtligas olika behov, utifrån klientens, verksamhetens samt konsultens perspektiv. Ofta är dessa behov svåra att matcha men tack vare PRG Certifikat kvalitetssäkrar vi att de uppfylls (på rätt villkor). På så sätt blir samtliga parter nöjda, trygga och glada givetvis speglar resultatet.

Vår utgångspunkt är att rekrytera personal som genuint engagerar sig i sitt arbete. Vi värderar arbetslivserfarenhet och personlig kompetens likväl som god utbildning, men anser inte att endast utbildning i sig är tillräckligt för att nå vårt mål som är att skapa trygga och sunda relationer till våra klienter. Eftersom detta yrke har sin bas i trygghet och att skapa relationer är denna egenskap oerhört viktig för oss. Er verksamhet, klienten och vi kommer att ses som ett team och det blir enkelt en familjär stämning.

Pro Recruitment Groups syfte är att bedriva uthyrning av kvalitativ personal inom HVB- sektorn och skyddade boenden. Vi såg ett stort behov att bemanna de olika verksamheterna med engagerad personal som har ett genuint intresse att förändra/förbättra för att främja klientens personliga utveckling. Vårt team har erfarenheter från både arbete i Sverige och Norge.

Utifrån era behov väljer vi rätt personal till respektive klient och verksamhet då vårt fokus är att bemanna de olika verksamheter med omsorgsfull och kvalitativ personal. Eftersom vi har HVB- verksamheter i fokus lägger vi stor vikt vid att personalen som sänds ut på uppdrag omsorgsfullt bryr sig om ungdomarna.

PRG värdesätter professionalism och kommunikation, vilket är en trygghet för våra uppdragsgivare likväl våra anställda. Vi värderar långsiktiga relationer och strävar konstant efter att kunna erbjuda den bästa servicen till våra uppdragsgivare och klienter.