För trygga och sunda relationer

Våra TjänsterKontakta oss!

Cristian Alcarruz

Se Christians video här!

PRG certifierad

TMO Diplom

KBK (Kör Bara Kör)

En fd kock som gärna står i köket och vet att mat och träning går hand i hand. Anser att jämställdhet, utanförskap och integration är viktiga frågor i dagens moderna samhälle.

Min mångkulturella och uppväxt har präglat mig till den personen jag är idag.

Kunskaper

Utbildning
 • TMO-utbildning, pågående
 • MBT-utbildning
 • H.A.P. (Haschavvänjningsprogrammet), 2019
 • Stockholms hotell- och restaurangskola (Globen).
Språk
 • Svenska; Modersmål
 • Spanska: Flytande
 • Engelska: Flytande
Körkort
 • B-körkort

Arbetslivserfarenhet

Saschas Familjearbete AB
SKKP (Särskilt kvalificerad kontaktperson), i arbetsuppgifterna ingår det bland annat kontakt med socialt nätverk, BUP (barn och ungdomspsykiatrin), familjebehandlare, polismyndigheten, skola/resursskola/behandlingsskola, träningsklubbar och självklart handläggare för respektive uppdrag. Sitter även med på SIPmöten/nätverksmöten (samordnad individuell plan).
Umgängesstödjare, i arbetsuppgifterna ingår det att finnas som stöd för barn/ungdomar under beviljat umgänge med förälder/föräldrar, där dom mist vårdnaden över barnen av olika skäl/orsaker. Min roll varierar i allt från att bara sitta och observera samt anteckna och skriva utförliga/sakliga rapporter, till att vara mer aktiv i både aktivitetsval som i själva aktiviteten. Har även behövt hålla i viss del av samordningen.
Omplaceringsuppdrag, i arbetsuppgifterna ingår det att hämta barn i åldrarna 3år-12år från sociala missförhållanden och sedan köra dom till det påtänkta boendet. I dessa uppdrag får man bemöta och tackla flertalet olika scenarier samt använda sig av fingertoppskänsla för att kunna trygga in samtliga inblandade parter, i synnerhet barnen. I vissa fall har jag även fått följa upp som umgängesstödjare i umgänget mellan barnen och föräldern/föräldrarna.
2016 - ff
Aberia Roslagens HVB AB
Behandlingsassistent och observatör för ungdomar under utredning. Jag var även kommunikatör vilket innebär att jag håller övriga behandlare informerade om vad som händer i verksamheten. I mina arbetsuppgifter ingick även journalskrivning. Under tiden på Aberia hade vi även grupphandledning 1-2 gånger per månad under 2 års tid samt utbildades konstant i M.B.T. (mentaliseringsbaserad terapi).
2015 - 2018
Skärviks gruppbostad, Ekerö (extrajobb).
Skärviks gruppbostad är ett LSS-boende där jag arbetet extra sommaren 2014 och 2015. Jag va anställd som vårdare med uppgift att ge stöd, service och vård till de boende.
2014 - 2015
Suderhälsan HVB AB, Hamra (Gotland).
Behandlingsassistent för ungdomar och observatör för familjer under utredning. Jag va även kommunikatör vilket innebär att jag håller övriga behandlare informerade om vad som händer i verksamheten. I mina arbetsuppgifter ingick även journalskrivning.
2013 - 2015
NOW Office AB, Stockholm.
Montör/hantverkare av kök och möbler med visst administrativt ansvar.
2011 - 2013
Restaurang arbete
Arbetat på flertalet välkända restauranger/nattklubbar/festvåningar i Stockholmsområdet. Allt från kock till servitör, bartender, delvis personalansvar, inköpsansvar, kassaansvar och även haft erfarenheten/turen av att få vara med från början av nystartade restauranger/koncept.
1995 - 2010

Övrigt

Målsättning

Mitt mål har alltid varit att arbeta med ungdomar. Jag vill främst arbeta inom en verksamhet som sätter individen i fokus. Jag hoppas även på att få möjligheten att utvecklas i min yrkesroll och som person. Vill lära mig av den kompetens som finns inom verksamheten samt dela med mig av den kunskap och dom livserfarenheter jag själv besitter. 

Färdigheter

Genom mitt arbete på Saschas Familjearbete har jag fått möjlighet att vidareutveckla min goda förmåga att planera genom att bolla med flertalet uppdrag samtidigt och fått förtroendet/friheten att planera mina egna veckor och arbetstider.

Genom mitt arbete på Suderhälsan har jag framför allt utvecklat min förmåga att tillgodose flera olika individers behov. Jag har själv växt upp i en tuff miljö och kan därför relatera till de ungdomar jag möter i mitt arbete. Jag är bra på att planera och tack vare min erfarenhet från restaurangbranschen har jag också blivit bra på att hushålla med resurser. I mitt arbete på Suderhälsan har jag även fått en mycket god inblick i hur en verksamhet som arbetar med behandling fungerar. Som person är jag flexibel, pedagogisk och tålmodig. Jag har lätt för att lära och är van vid att jobba under ett högt tempo.

Personligt

Jag har alltid haft ett stort intresse för matlagning. Jag går ofta ut och äter och gillar att pröva nya koncept inom restaurangvärlden. Utöver detta gillar jag att resa och uppleva nya kulturer. Jag har länge fascinerats av fallskärmshoppning, år 2010 fick jag äntligen chansen att förverkliga en gammal dröm om att själv hoppa fallskärm och år 2012 tog jag mitt fallskärmscertifikat.

 • En av grundarna till Kock På Gång (www.kockpagang.se), 2017
 • Fallskärmscertifikat, 2012
 • Kocklärling/deltidsanställd på Hotel Terminus, 1996
 • Kocklärling på La Brochette, 1995
REFERENSER

Lämnas gärna vid förfrågan